Vklass Praktik APL, LIA och prao

Elsa läser Hantverksprogrammet på gymnasiet och gör nu sin APL på en ramverkstad.

Med appen Vklass Praktik kan Elsa enkelt dokumentera vad hon gör på arbetsplatsen. Hennes handledare kompletterar Elsas bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Elsas lärare på skolan får genom pushnotiser i appen snabbt reda på när Elsa gjort ett nytt inlägg och kan stötta Elsas lärande genom formativ feedback.

Vklass Praktik kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt APL, LIA och prao på högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

För mer information kring Vklass Praktik skicka ett mejl till [email protected]

 

   

 

Här kan du läsa mer om Vklass Praktik

Funktioner

Dokumentation

Smidig kommunikation mellan elev-skola-handledare och möjlighet till utvecklande feedback på elevens arbete.

Närvaro

Enkel rapportering av närvarotimmar för handledare och smidiga översikter för lärare. Elever sjukanmäler sig enkelt i appen.

Kontaktuppgifter

Snabb åtkomst till kontaktuppgifter för handledare, elev och lärare. Överskådlig karta så eleven hittar till arbetsplatsen.

Kursmål och självskattning

Sätt enkelt upp mål och uppgifter för eleven på arbetsplatsen och följ upp elevens lärande under trepartssamtalet med bland annat elevens självskattningar som underlag.

Tilldelning av praktikplatser

Lärare tilldelar enkelt praktikplatser till eleverna på företag från i företagsregistret.

Företagsregister

Gemensamt register över företag för skolan, skolområdet eller kommunen så man enkelt kan hålla reda på alla närliggande företag som erbjuder praktikplats.

Get In-touch

Email Inquiry

For all your general & sales inquiries, write to us at

[email protected]

Support hittar du i vår kunskapsbank, support.vklass.se!

Phone Inquiry

To speak to on of our representative regarding our product, call us at

08 270 230

Follow the discussion and latest education sector updates through our social media channels

Vårens webbinarier – boka din plats i dag!

  Nu är fyra av vårterminens webbinarier bokningsbara: Överlämningar i Vklass, Vklass Praktik – kvalitetssäkra elevens prao, Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan ...

december 8, 2020

Lär känna Vklass medarbetare! Vem är Elias Drakenberg?

Möt Elias Drakenberg, utbildningsansvarig på Vklass! Elias är leg. gymnasielärare i geografi och naturkunskap och började på Vklass 2015. ...

december 7, 2020

Undervisning på distans? Ta hjälp av Vklass funktioner!

Med anledning av pandemin bedriver ett antal skolor sin undervisning på distans. Vklass är en kommunikations- och lärplattform med ...

december 7, 2020