Vklass Praktik APL, LIA och prao

Elsa läser Hantverksprogrammet på gymnasiet och gör nu sin APL på en ramverkstad.

Med appen Vklass Praktik kan Elsa enkelt dokumentera vad hon gör på arbetsplatsen. Hennes handledare kompletterar Elsas bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Elsas lärare på skolan får genom pushnotiser i appen snabbt reda på när Elsa gjort ett nytt inlägg och kan stötta Elsas lärande genom formativ feedback.

Vklass Praktik kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt APL, LIA och prao på högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

För mer information kring Vklass Praktik:
Fyll i intresseformuläret!

 

   

 

Här kan du läsa mer om Vklass Praktik

Funktioner

Dokumentation

Smidig kommunikation mellan elev-skola-handledare och möjlighet till utvecklande feedback på elevens arbete.

Närvaro

Enkel rapportering av närvarotimmar för handledare och smidiga översikter för lärare. Elever sjukanmäler sig enkelt i appen.

Kontaktuppgifter

Snabb åtkomst till kontaktuppgifter för handledare, elev och lärare. Överskådlig karta så eleven hittar till arbetsplatsen.

Kursmål och självskattning

Sätt enkelt upp mål och uppgifter för eleven på arbetsplatsen och följ upp elevens lärande under trepartssamtalet med bland annat elevens självskattningar som underlag.

Tilldelning av praktikplatser

Lärare tilldelar enkelt praktikplatser till eleverna på företag från i företagsregistret.

Företagsregister

Gemensamt register över företag för skolan, skolområdet eller kommunen så man enkelt kan hålla reda på alla närliggande företag som erbjuder praktikplats.

Kontakta oss

E-post

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss?

info@vklass.se

Support hittar du i vår kunskapsbank, support.vklass.se!

Telefon

Intresserad av att köpa Vklass eller boka en demo?

08 270 230

Följ oss i sociala medier!

Välkommen till Vklass webbinar om distans- undervisning!

Distansundervisning – ta hjälp av Vklass!Under rådande omständigheter bedriver lärare undervisning på många olika sätt. Vissa skolbyggnader har stängts ...

mars 31, 2020

Vid behov av distansundervisning – ta hjälp av Vklass funktioner

Med anledning av coronaviruset covid-19 bedriver ett antal skolor sin undervisning på distans. Vklass är en kommunikations- och lärplattform ...

mars 16, 2020

Information från Vklass – med anledning av Coronaviruset COVID-19

Med anledning av utvecklingen gällande coronaviruset COVID-19 vet vi att ni alla arbetar intensivt med beredskap för att säkra ...

mars 13, 2020