Vklass Praktik APL, LIA och prao

Elsa läser Hantverksprogrammet på gymnasiet och gör nu sin APL på en ramverkstad.

Med appen Vklass Praktik kan Elsa enkelt dokumentera vad hon gör på arbetsplatsen. Hennes handledare kompletterar Elsas bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Elsas lärare på skolan får genom pushnotiser i appen snabbt reda på när Elsa har gjort ett nytt inlägg och kan stötta Elsas lärande genom formativ återkoppling.

Vklass Praktik kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt APL, LIA och prao på högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

För mer information kring Vklass Praktik skicka ett mejl till [email protected]. Vill du få vårt nyhetsbrev om Vklass Praktik? Klicka här! 

 

   

 

Här kan du läsa mer om Vklass Praktik

Funktioner

Dokumentation

Smidig kommunikation mellan elev-skola-handledare och möjlighet till formativ återkoppling på elevens arbete.

Närvaro

Enkel rapportering för handledare av närvarotimmar och smidig närvaroöversikt för lärare. Elever sjukanmäler sig i appen.

Kontaktuppgifter

Snabb åtkomst till kontaktuppgifter för handledare, elev och lärare. Överskådlig karta så att eleven hittar till arbetsplatsen.

Kursmål och självskattning

Sätt upp mål och uppgifter för eleven på arbetsplatsen och följ upp lärandet under trepartssamtal med bland annat elevens självskattning som underlag.

Tilldelning av praktikplatser

Lärare tilldelar enkelt praktikplatser till eleverna på företag i företagsregistret.

Företagsregister

Gemensamt register över företag för skolan, skolområdet eller kommunen för översikt av vilka närliggande företag som erbjuder praktikplats.

Get In-touch

Email Inquiry

For all your general & sales inquiries, write to us at

[email protected]

Support hittar du i vår kunskapsbank, support.vklass.se!

Phone Inquiry

To speak to on of our representative regarding our product, call us at

08 270 230

Follow the discussion and latest education sector updates through our social media channels

Vi söker en ny kollega!

Senior Agil IT-projektledare Välkommen att söka en bred IT-projektledartjänst hos Vklass, en av edtech-branschens mest drivande företag! Tycker du ...

februari 22, 2022

Ny kollega på Vklass!

Vi välkomnar Jonathan Angeles till Vklass! Jonathan är leg. gymnasielärare i samhällskunskap och geografi och har ett stort intresse ...

januari 21, 2022

Digital tillgänglighet – vad gör Vklass?

Som aktör inom digital offentlig service är det inte bara vår skyldighet, utan även en självklarhet, att beakta digital ...

maj 20, 2021