Vklass Grundskola

Hur ser en dag på jobbet ut för en grundskollärare? Vi på Vklass vet eftersom fler av oss på har erfarenhet av undervisning på grundskolan. Kontakt med vårdnadshavare, hantering av närvaro, skriva veckobrev samt planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Listan på uppgifter kan göras lång. Med vår erfarenhet från grundskolan gör vi allt för att vi lärare ska kunna lägga mer vår tid på eleverna i klassrummet. Hur gör vi det? Jo, med smarta interaktiva matriser, digitala ledighetsansökningar, automatiska rapporter till vårdnadshavare och delning av pedagogisk material.

Vi samlar alla digitala lösningar som stödjer grundskolans och grundsärskolans processer, allt detta för att kapa lärarnas tidskrävande administrativa tidsbörda. Självklart får du som skolledare tillgång till smidiga rapporter utöver de kommunikationsvägar verktyg Vklass erbjuder.

Eleverna då? De är minst lika aktiva i plattformen med tillgång till bland annat läx- och provkalender i appen, integrationer till andra pedagogiska verktyg som exempelvis Google Classroom. Vi blir alltid lika stolta när vi hör hur elever använder Vklass som en stöd under deras dag i skolan.

Funktioner

Kommunikation med hemmet

Smidig och snabb kommunikation via SMS, e-post och appen till vårdnadshavare.

Enkel app

Enkel app för vårdnadshavare, elever och personal som hanterar all information från skolan

Närvaro, frånvaro och ledighet

Hantera närvaron i klassrummet och följ upp viktig statistik. Vårdnadshavare anmäler enkelt frånvaro via appen, telefon eller SMS. Skippa pappersblanketter och hantera ansökningar om ledighet via Vklass!

IUP och bedömning mot kunskapskraven

Följ upp elevernas kunskapsresultat i kunskapskravsmatriser. Fullt stöd för Skolverkets IUP-blanketter.

Öppenhet och valfrihet

Med Vklass får ni det samlande fönstret där vi erbjuder valfrihet att integrera nya spännande lösningar och alla de moderna tjänster som ni vill jobba med. På samma sätt är vi öppna för att er data ska vara möjlig att exportera till andra viktiga verksamhetssystem.

Särskilt stöd

Hantera hela processen för särskilt stöd på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Vklass stödjer hela processen från utredning till aktivt åtgärdsprogram, naturligtvis byggt efter skollagen och Skolverkets allmänna råd. Dessutom finns möjlighet att hantera extra anpassningar i systemet.

Samarbete

Samarbeta med kollegor och elever i samarbetsytor för diskussion och planering. Dela material med tusentals andra lärare som gjort planeringar, prov, matriser och mycket annat.

Kontakta mig!

Vi söker en frontendutvecklare

Din nya tjänst Vklass är ett entreprenörsdrivet företag som levererar vår molntjänst till runt 70 kommuner i Sverige. Vi ...

juli 4, 2017

Swedish EdTech Industry

Sedan i våras har Vklass, Skolon, IST, Liber, Digiexam och några till jobbat med att starta en ideell branschförening ...

februari 23, 2017

Information angående nytt EU-direktiv om tillgänglighet på webbplatser

I förra veckan var jag och Linus uppe på regeringskansliet och lyssnade på information kring det nya Webbtillgänglighetsdirektivet från ...

februari 7, 2017