Välkomna Göteborgs Stad!

Varmt välkomna alla nya användare inom Göteborgs Stad.
På denna sida kan du läsa mer om Vklass, men söker du hjälp
och support behöver du använda följande kommunikationsvägar:

Grundskoleförvaltningen (grundskola, grundsärskola, fritidshem)
Personal: Klicka här!
Vårdnadshavare och elever: Klicka här!

Utbildningsförvaltningen (gymnasieskola, gymnasiesärskola och Studium)
Behöver du som vårdnadshavare eller elev, i utbildningsförvaltningens skola, hjälp med Vklass: Klicka här!
Personal på utbildningsförvaltningen kontaktar Digital support UBF som vanligt.