En nulägesanalys i din kommun

För kommuner och organisationer som använder Vklass finns det alltid behov att följa upp arbetet och användningen på skolorna. Detta för att säkerställa att pedagoger, elever och vårdnashavare använder de funktioner man önskar samt att man förhåller sig till en gemensam policy.

Vi har hjälpt andra kunder och kan stötta er med detta arbete. Kontakta oss på    info@vklass.se   Mer information finns i produktbladet nedan.

Nulägesanalys i kommunen