Referenser

Vklass används idag av hundratusentals användare runt om i landet på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Våra kunder består av kommuner, friskolor och utbildningsföretag.

Läs mer om hur vi arbetat med Fredrika Bremer gymnasierna i Haninge.

För information om och kontaktuppgifter till fler referenser, kontakta gärna oss!