Haninge kommun, Fredrika Bremer gymnasierna

På Fredrika Bremergymnasiet har Softronics konsulter varit med och infört Vklass. Fredrika Bremergymnasiet hade stora problem med att få närvarosystemet Dexter att fungera ihop med schemaläggningen då undervisningstimmarna såg olika ut från vecka till vecka.

Kommunen hade även First Class som plattform för att bedriva undervisning via nätet. Inloggningsfrekevensen i First Class var i stort sätt obefintlig. Tillsammans med Fredrika Bremer har konsulter från Softronic utvecklat systemet Vklass. Vklass har utvecklats under fyra års tid och i nära samarbeten med lärare, elever och administration.

Utgångspunkten för Vklass har varit kommunikationen och utnyttja nätets fördelar. Elever idag kommunicerar vi nätet på ett helt annat sätt än vuxna. Eleverna använder i väldigt lite utsträckning mail som ett exempel. Istället är det chattprogram och communities som kommunikationen sker över. Dessa sätt att kommunicera har vi försökt ta vara på och bygga en plattform där skolan erbjuder detta och knyter ihop elevens vardag med skolan på ett naturligt sätt. Idag sker mestadels av kommunikationen mellan elev-lärare via gästboksinlägg i Vklass. Det har visat sig vara den i särklast bästa kommunikationssättet jämfört med mail och interna meddelanden. I de fall där kommunikation behöver nå alla fort sker kommunikationen via sms från Vklass. Genom att bygga systemet utifrån elevernas perspektiv och villkor har vi lyckat få en hög inloggningsfrekvens på ca två inloggningar per dag och användare. Under en hösttermin skrevs över 150 000 gästboksinlägg i systemet på 600 användare.

Vi tror även att det är helheten som gjort systemet framgångsrikt. Det är inte flera olika system utan ett system där läraren och eleven når allt. Närvaro, kommunikation, lärverktyg, kalendarium m.m. Den grafiska formgivningen på systemet tror vi också är en framgångsfaktor. Elever men framför allt är lärare kräsna när det gäller formgivning funktion. Det ska vara enkelt och snyggt. Samtidigt har krav funnits på att systemet ska vara byggt i gällande standarder, vara handikappanpassat och fungera på såväl Mac som PC.

För att mata Vklass med information har importfunktioner från Extens byggts samt en realtidskoppling via Webservices till schemaläggningsprogrammet TimeEdit.