Google Apps

Allt fler skolor och kommuner upptäcker Google Apps for Education, Googles gratisvariant av sina tjänster för utbildningssektorn. Det tycker vi på Vklass är riktigt roligt! Ända sedan 2010 har vi arbetat med att integrera Google Apps med Vklass då vi tycker att de båda tjänsterna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

För alla skolor som har Vklass kan vi idag erbjuda smidig koppling till Google Apps for Education. Vklass hanterar åt er:

Kostnader

Google Apps for Education är gratis för alla utbildningsorganisationer. Skolan eller kommunen behöver en egen domän. Detta kan t.ex. vara ”skola.kommun.se” eller ”www.skolansnamn.se”.

Integrationen i Vklass är en del av vårt standarderbjudande. För uppsättning tar vi en engångsavgift. Därefter underhåller vi integrationen så att den fungerar under hela avtalsperioden kostnadsfritt.

Att tänka på

Vid användning av molntjänster så är det viktigt att ta hänsyn till personuppgiftslagens (PUL) och Datainspektionens rekommendationer och riktlinjer. Skolan eller kommunen kommer t.ex. att behöva ett avtal med Google som reglerar hur skolans elevers och personals personuppgifter hanteras.

Läs SKLs utomordentliga stödmaterial kring detta.