Webbinarium! Se höstens kalendarium och boka dig redan i dag.

Nu är fyra av höstterminens webbinarier bokningsbara: Felsök synkronisering av elevregister och schema, Vklass Praktik, Överlämningar i Vklass och Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Oavsett om din verksamhet använder sig av de moduler eller funktioner som presenteras är du varmt välkommen att delta. Vi ses i höst!

Datum: Se nedan
Tid: 15.00 – 15.45
Plats: Online
Tekniska krav: Stabil internetuppkoppling
Pris: Kostnadsfritt 

___________________

Synkronisering av elevregister och schema – hur felsöker du?

Datum: 11 augusti 2020

En vanlig fråga Vklass får vid läsårets start är hur felsökning av synkronisering görs av elevregister och schema när lektioner saknas eller är felaktiga. Ta del av ett webbinarium som går igenom rutinen vid felsökning och passa på att fräscha upp dina kunskaper. Du får även möjlighet att ställa frågor, välkommen!

Webbinariet vänder sig till dig som är administratör och schemaläggare på grundskolan och gymnasiet.

Boka dig här!

___________________

Vklass Praktik – funktionell och effektiv plattform för APL, LIA och prao 

Datum: 1 september 2020

Appen Vklass Praktik är en smidig och lättillgänglig kommunikationsyta för skola, elev och handledare. Den kvalitetssäkrar och underlättar hela processen kring APL, LIA och prao på grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Ta del av ett webbinarium där Vklass Praktik och dess funktionalitet presenteras. Du får även möjlighet att ställa frågor, välkommen!

  • Gemensam plattform för elev, skola och handledare för effektiv återkoppling och översikt av elevens lärande.
  • Sätt enkelt upp mål och uppgifter för eleven på arbetsplatsen och följ upp elevens lärande under trepartssamtal med bland annat elevens självskattningar som underlag.
  • Smidig närvarorapportering för handledare och sjukanmälan av elev.
  • Enkel åtkomst till kontaktuppgifter för handledare, elev och lärare. 
  • Samlat register av företag i närområdet som erbjuder praktikplats, tilldela plats med en enkel knapptryckning. 

Boka dig här!

___________________

Överlämningar i Vklass – ta hjälp av modulen!

Datum: 29 september 2020

Modulen Överlämningar i Vklass har flera funktioner som smidigt hanterar kommunikationen mellan olika skolor när barn och elever byter skolenhet. Bland annat sorterar och rättighetsstyr den överlämningar baserat på elevens nya skol- och klasstillhörighet. Det gör att den personal på skolan som skapar överlämningar inte behöver kontakta flertalet skolor och nya mentorer separat.

  • Skapa överlämningar för barn och elever som ska gå vidare till en annan skolenhet i organisationen.
  • Mottagande skola kan enkelt ge återkoppling vid behov.
  • Dela information om extra anpassningar och åtgärdsprogram. 
  • Lägg in kontaktuppgifter för exempelvis elevhälsoteam eller mentorer för kompletterande överlämning av enskild elev. 
  • Markera önskemål om muntlig överlämning. 

Boka dig här!

___________________

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Datum: 3 november 2020

Det är viktigt att planeringar, dokumentation och utvecklingssamtal vilar på ett systematiskt kvalitetsarbete. Tack vare utarbetade, pedagogiska funktioner i Vklass, kan du skapa en tydlig överblick av både verksamhetens arbete och barnens utveckling. Välkommen till ett webbinarium med fokus på förskolan – och dess kvalitetsarbete!

Boka dig här!