Webbinarium! Överlämningar i Vklass!

Modulen Överlämningar har flera funktioner som smidigt hanterar kommunikationen mellan olika skolor när barn och elever byter skolenhet. Bland annat sorterar och rättighetsstyr den överlämningar baserat på elevens nya skol- och klasstillhörighet. Det gör att den personal på skolan som skapar överlämningar inte behöver kontakta flertalet skolor och nya mentorer separat.

Välkommen till ett webbinarium där funktionerna presenteras och du får möjlighet att ställa frågor!

  • Skapa överlämningar för barn och elever som ska gå vidare till en annan skolenhet i organisationen.
  • Hur ger mottagande skola återkoppling vid behov?
  • Dela information om extra anpassningar och åtgärdsprogram.
  • Lägg in kontaktuppgifter för elevhälsoteam eller mentorer för kompletterande överlämning av enskild elev.
  • Enkel markering vid önskemål om muntlig överlämning.
  • Nyhet! Överlämningar mellan förskola och förskoleklass.

Elias Drakenberg, kundansvarig och utbildare på Vklass, håller i webbinariet.

Datum: 29 september 2020
Tid: 15.00 – 15.45
Plats: Online
Tekniska krav: Stabil internetuppkoppling
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här!