Vårens webbinarier – boka din plats i dag!

 

Nu är fyra av vårterminens webbinarier bokningsbara: Överlämningar i VklassVklass Praktik – kvalitetssäkra elevens praoSystematiskt kvalitetsarbete i förskolan och Rutiner vid läsårsslut. Oavsett om din verksamhet använder sig av de moduler eller funktioner som presenteras är du varmt välkommen att delta. Vi ses i vår!

Datum: Se nedan
Tid: 15.00 – 15.45
Plats: Online
Tekniska krav: Stabil internetuppkoppling
Pris: Kostnadsfritt

___________________

Överlämningar i Vklass – underlätta förskolebarnets övergång till grundskolan 
Datum: 19 januari 2021

Modulen Överlämningar i Vklass har flera funktioner som smidigt hanterar kommunikationen mellan förskola och skola när ett barn ska börja i grundskolan. Bland annat sorterar och rättighetsstyr den överlämningar baserat på barnets nya skol- och klasstillhörighet. Det gör att förskolepersonal som skapar överlämningar inte behöver kontakta flertalet skolor och nya mentorer separat.
 
Välkommen till ett webbinarium som fokuserar på överlämningar mellan förskola och skola!
 
• Skapa överlämningar för barn som ska gå vidare till en annan skolenhet i organisationen.
• Mottagande skola kan enkelt ge återkoppling vid behov.
• Dela information om extra anpassningar och åtgärdsprogram. 
• Lägg in kontaktuppgifter för elevhälsoteam eller mentorer för kompletterande överlämning av enskilt barn. 
• Markera önskemål om muntlig överlämning. 
 

___________________

Vklass Praktik – kvalitetssäkra elevens prao 
Datum: 2 februari 2021

Enligt Skolverket är praon en angelägenhet inte bara för studie- och yrkesvägledningen, utan även för lärarna. Både planering av och erfarenheter från praon bör integreras i olika ämnen i grundskolan. Med utgångspunkt från Skolverkets riktlinjer finns appen Vklass Praktik till hjälp. 
 
Vklass Praktik är en smidig och lättillgänglig kommunikationsyta för skola, elev och handledare som kvalitetssäkrar hela processen kring prao. Ta del av ett webbinarium där appens funktionalitet presenteras och du får möjlighet att ställa frågor, välkommen!
 
• Gemensam plattform för elev, skola och handledare för effektiv återkoppling och översikt av elevens lärande.
• Bild och text dokumenterar planering, mål och genomförda uppgifter. 
• Uppföljning genom trepartssamtal med elevens självskattning som underlag.  
• Närvarorapportering för handledare och sjukanmälan av elev med enkel knapptryckning.

Boka dig här!

___________________

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – ta hjälp av Vklass!
Datum: 11 maj 2021

Det är viktigt att planeringar, dokumentation och utvecklingssamtal vilar på ett systematiskt kvalitetsarbete. Tack vare utarbetade, pedagogiska funktioner i Vklass, kan du skapa en tydlig överblick av både verksamhetens arbete och barnens utveckling. Välkommen till ett webbinarium med fokus på förskolan – och dess kvalitetsarbete!

Boka dig här!

___________________

Rutiner vid läsårsslut – vad bör ses över? 
Datum: 25 maj 2021

Inför läsårets slut finns det ett antal punkter som är bra att se över som administratör i Vklass. Ta del av ett webbinarium som lyfter praktiska rutiner gällande skola, förskola och fritidshem. Du får även möjlighet att ställa frågor. Välkommen!
 
• Hur fungerar synkroniseringen under sommaren?
• SCB-statistik – vilka handlingar ska tas ut och när måste det ske? 
• Dokumenthantering när elever byter skola.
• Dokumenthantering när barn lämnar förskolan för grundskolan.
• Sommaravdelningar för förskola och fritidshem. 


Boka dig här!