Vidareutbildningar

Behöver din skola ta nästa steg och nyttja fler funktioner i Vklass än de ni redan använder kan vi erbjuda en vidareutbildning utifrån er skolans behov. Det kan handla om att strukturera hur pedagogerna jobbar med Skolverkets kunskapskravsmatriser eller hur man kan nyttja Vklass som en intern plattform. Ta chansen och gör din verksamhet till en A-skola gällande digital kompetens.

Vidareutbildning för pedagoger – ta steget vidare och nyttja fler funktioner

Pedagogisk workshop – att flippa och öka sin digitala kompetens i klassrummet

Formativ bedömning i Vklass – hitta rutiner för att säkerställa en likvärdig bedömning utan att öka den administrativa bördan

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.