Uppdaterad mobilapp 10 maj!

Måndag 10 maj uppdateras Vklass mobilapp. Appen får nya funktioner och för skolpersonal och elever får den även ett nytt utseende.

Några förändringar är att funktionen Teams byter namn till Samarbetsyta och nås via menyvalet Grupper. Funktionen att skicka meddelanden nås numera via funktionsväljaren i den övre menyn.

Som vårdnadshavare tillkommer en meny längst ner med en hemknapp samt valet Inställningar. Valet att logga ut flyttas således från den övre till den nedre menyn.

Läs mer om uppdateringen på Vklass Kunskapsbank!
Information om nya appen för elever
Information om nya appen för pedagoger och personal