Digital tillgänglighet – vad gör Vklass?

Som aktör inom digital offentlig service är det inte bara vår skyldighet, utan även en självklarhet, att beakta digital inkludering och tillgänglighet för samtliga användare i Vklass. Därför vill vi uppmärksamma internationella tillgänglighetsmedvetenhetsdagen (Global Accessibility Awareness Day) som äger rum i dag och berätta hur vi arbetar med digital tillgänglighet.

Sedan vi 2017 började utveckla V2, det nya gränssnittet, har vi aktivt arbetat för att täcka in tillgänglighet i lärplattformen. För att säkerställa att vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har våra utvecklare deltagit i både workshops och utbildningsdagar med externa aktörer. Utbildningssatsningen fortlöper och i höst ska delar av Vklass personal utbildas i WCAG 2.1, nivå AA (Web Content Accessibility Guidelines).

Vklass utvecklare arbetar strukturerat utifrån en checklista vid kodning. De ska bland annat

  • försäkra sig om att Vklass fungerar utan mus, det ska vara lättnavigerat att enbart använda tangentbord
  • provlyssna lärplattformen med en skärmläsare
  • utgå från färgkontraster vid design.

Vårt arbete med tillgänglighetsanpassning fortskrider. På marknaden finns ett flertal verktyg som hjälper webbplatser att testa sin digitala tillgänglighet. Under våren har vi utforskat ett flertal av dem som just nu utvärderas internt.

Vi är givetvis medvetna om att vi inte är fullärda, därför har fortbildning för vår personal hög prioritet. Vår målsättning är att skapa en positiv användarupplevelse för alla. Om våra användare har förbättringsförslag på hur Vklass kan bli ännu mer tillgänglighetsanpassat tar vi tacksamt emot dessa via ordinarie supportgång!