Leverantörer av lärplattformar

Lista på lärplattformar för skolan

Det finns en mängd olika lärplattformar på marknaden. Vissa är enbart anpassade för skolans verksamhet och då smalnar urvalet betydligt. Tittar man på marknaden för lärplattformar som även riktar sig till företag blir urvalet betydligt större. Många skolor och företag har även egenutvecklade lärplattformar där mer eller mindre individuell programmering krävs för nya funktioner. Ofta är dessa lösningar både dyra och farliga då det är ett ensidigt konsultberoende med system som endast har en begränsad användarskara. En renodlad lärplattform för skolan bör ha många användare, omfattas av löpande programuppdateringar. Alla de viktigaste funktionerna för skolan bör finnas i systemet så som närvarohantering, kommunikation, utbildningsmaterial, iup m.m.

Nedan följer en lista på företag som levererar lärplattformar

Nedan följer en lista på företag som levererar schemaläggnignsprogram

Nedan följer en lista på företag som levererar skoladministrativa system