Teknisk spec. och säkerhet

Vklass är byggt med HTML5, ASP.NET och driftas på IIS med MS SQL Server. Produkten utnyttjar Ajax till fullo både ASP.NET Ajax men också ajax genom biblioteket som Jquery. Vi utnyttjar också en del annan teknik till plattformar som vi integrerar till som ip-telefoni så att föräldrar och elever kan sjukanmäla sig via automatisk telefontjänst. För Wikisar använder vi plattformen MediaWiki som driftas på Linux och helt integrerad i Vklass.

Vklass fungerar i alla de stora webbläsarna och även på smartphones som använder Windows Phone, iOS eller Android.

Vi har även en iPhone, Android och Windows Phone app.

Integrationer till administrativa system sker med hjälp av webservices som vi själva byggt till vår generiska integrationsmotor.

Ett omfattande API finns även för egna integrationer till Vklass. Dessa API:er är väl testade och används även av oss till våra mobila appar och integrationer till telesvarstjänster.

Säker inloggning

Vklass stödjer ett flertal tekniker för säker inloggning. I de fall kommunen har eller vill införa ett medborgarkonto med e-legitimation kan Vklass integreras till detta.

Om till exempel betyg eller mer känslig information så som sjukfrånvaro och åtgärdsprogram ska lagras i Vklass krävs någon form av tvåfaktorsinloggning. Exempel på sådana lösningar är RSA-dosor, BioPassword, engångslösenord via sms och e-legitimation. Vilken lösning ni föredrar väljer ni ihop med oss.