Statistik och rapporter

Läraren rapporterar enkelt närvaron antingen manuellt eller så kan eleverna själva rapportera närvaron med ett lektionslösenord. Elever och föräldrar kan gå in via Vklass och rapportera sin sjukfrånvaro. Elevens mentor ser då detta och kan godkänna sjukfrånvaron vilket gör att när en annan lärare ska rapportera närvaro så dyker eleven upp som sjukfrånvarande automatiskt. Frånvaro kan också rapporteras via en automatisk telefontjänst. Läraren har full kontroll över sina elevers närvaro via de grafiska statistikfunktioner som finns i Vklass. SMS kan skickas till föräldrar vid ogiltig frånvaro etc.

Rektorn och skoladministration får en egen portal i Vklass där de kan sköta administration av utvecklingsplaner, se resultat, se närvaro m.m. Genom omfattande statistikfunktioner kan skoladministrationen få ut helhetsinformation om elevernas närvaro och resultat.