Funktioner

Några utvalda funktioner bland många andra.

SMS utskick
Lärare kan skicka ut sms till sina elever. Ett bra sätt informera om t.ex. en lektion är inställd. SMS kan också skickas till föräldrar vid ogiltig frånvaro etc.

Kommunicera med elever, föräldrar och kollegor
Vklass är ett community (typ Facebook). Det gör att kommunikation med föräldrar, elever och andra lärare är mycket enkelt. Meddelanden kan vara privata, öppna, till en person eller en hel grupp.

Prov och inlämningsuppgifter
Lärare kan lägga till prov i en gemensam provkalender på skolan för att se så att prov inte krockar. Det går även att skapa inlämningsuppgifter som kan lämnas in digitalt av eleverna. Har skolan en plagieringskontroll som Urkund eller Euphorus skickas elevernas arbeten direkt dit.

Schema och kalender
Det är lätt att komma åt sitt schema i Vklass. Det finns även kalendrar som visar andra händelser på skolan. Det finns matsedel och filarkiv där skolan kan samla t.ex. veckobrev.

Dela filer och material
Filer kan delas med elever i en klass, en kurs eller ett ämne samt över hela skolan. Lärare kan samarbeta med varandra genom att dela med sig av lektionsmaterial, prov m.m.

Skapa material och sök efter färdigt material
Lärare kan lätt skapa eget webbmaterial, egna wikis och bloggar i Vklass. Det finns även möjlighet att söka efter material som andra skapat samt material på webben.

IUP och bedömning
Vklass är uppdaterat enligt de senaste rekommendationerna från Skolverket. Det finns stöd för IUP för grundskolan och bedömningsfunktioner särskilt utvecklade för gymnasiet.

Utskrifter
Utskrifter av klasslistor, statistik, resultat, närvaro och omdömen kan göras via utskriftsfunktioner där informationen kan exporteras till PDF/Excel/Word/CSV/RTF.

Inbyggda integrationer
Vklass har över 250 olika integrationer till både innehållsleverantörer och administrativa system. Läs mer här!

Dessutom…
Finns funktioner för eget filarkiv för alla användare, skoltidning, portfolio, diskussionsforum, eget bildarkiv, profilbild för alla, samarbetsgrupper och mycket mer.