Utbildning och support

Support

Användarna får tillgång till manualer för elever, lärare, föräldrar och administratörer. Det finns demonstrationsvideos som pedagogiskt går igenom alla viktiga moment i Vklass. Dessutom finns ett ärendehanteringssystem som gör att lärare på skolan kan be om hjälp direkt i Vklass.

Utbildning

Vid införandet av Vklass får all personal en utbildning i hur man använder Vklass av någon av våra duktiga pedagoger. I utbildningen ingår även material för hur man kan arbeta vidare med elever och föräldrar.