Lärare

Vklass är en tjänst för skolor där lärare och elever kan samarbeta, kommunicera och sköta sitt dagliga administrativa arbete. Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där eleverna av eget intresse loggar in flera gånger om dagen! Så fungerar Vklass. Men vad är hemligheten?

Framgången med Vklass ligger i att erbjuda eleverna ett innehållsrikt community likt det de är vana vid från t.ex. Facebook. För dagens unga är internet och communitys en del av umgänget och vardagen. Vklass ger eleverna tillgång till kommunikation med sina lärare och skolkompisar på nätet.

Vklass levereras dessutom som tjänst där alla skolor ligger i samma system. En lärare från Trelleborg kan diskutera och dela lektionsmaterial med lärare i Botkyrka, Karlstad och så vidare. En delad plattform gör också Vklass mer levande och oavsett vilken tid på dygnet man loggar in så finns alltid någon annan där.

Samtidigt som eleverna känner igen sig, hittar lärare och skolledning alla funktioner som man behöver i en modern lärplattform. Det finns funktioner för individuella utvecklingsplaner (IUP), utbildningsmaterial, rapportering och statistik av närvaro och frånvaro, provresultat, omdömen, klasslistor med bilder, massutskick via SMS och mycket, mycket mer.

Sammanfattningsvis så är Vklass en social lärplattform byggd på modern teknik och är integrerad till över 250 olika tjänster. Plattformen har ett vackert gränssnitt som fått beröm för sin enkelhet och mångfald av smarta funktioner som underlättar för såväl lärare, elever och föräldrar runt om i landet.