Information från Vklass – med anledning av Coronaviruset COVID-19

Med anledning av utvecklingen gällande coronaviruset COVID-19 vet vi att ni alla arbetar intensivt med beredskap för att säkra att er verksamhet kan fortsätta med operativ och frisk personal även vid händelse av en utökad smittspridning. Sådana förberedelser har under de senaste veckorna pågått med mycket hög prioritet även hos oss på Vklass för att säkerställa driften och våra användares fortsatta tillgång till våra tjänster.
 
Vklass har mot bakgrund av detta bland annat gjort följande förberedelser:

 • Tre nyckelpersoner har satts i hemkarantän för att minimera risken att de blir smittade. Detta har gjorts för att säkerställa att vi har tekniska resurser till drift av våra tjänster.
   
 • Samtliga tjänsteresor har redan, eller kommer att, ställas in i samråd med kund. Möten hänvisas i stället till videokonferens för all vår personal.
   
 • Utredning pågår kring hur vi säkerställer driften även vid en stor anstormning med ökad trafik mot våra servrar. Något som skulle kunna ske till följd av ett ökat användningsbehov av våra tjänster i spåret av COVID-19.
   
 • I det fall att ett kraftigt ökat användningsbehov av våra tjänster skulle uppstå, är det sannolikt att vi också kommer att se en ökad belastning på vår supportorganisation. För att säkerställa att våra kunder fortsatt får kvalitativa svar inom rimlig tid kommer vi i ett sådant läge också att prioritera om interna resurser och utöka vår supportorganisation. Detta gör vi i så fall genom att:

– Tillfälligt minimera nyutveckling och i stället prioritera teknisk support.
– Tillfälligt minska arbete kring försäljning, marknad och kunduppföljning och i stället allokera dessa resurser till supporten för att svara på användar- och verksamhetsrelaterade frågeställningar. 

 • I övrigt följer vi Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheters riktlinjer och förordningar.

 
Vi vet också att flera av våra kunder redan nu har både medarbetare och barn/elever som rekommenderats att stanna hemma vilket ökar behovet av att kunna ta del av material och kommunicera med användare utanför skolans väggar.
 
För att underlätta för våra kunder vid ett eventuellt ökat behov av distansundervisning har vi på Vklass satt samman information på ämnet i vår kunskapsbank. Här hittar ni tips och stöd på hur man som skola kan tänka kring och använda funktioner i Vklass för kommunikation och delning av material. https://support.vklass.se/tips-for-skolor-med-behov-att-bedriva-undervisning-pa-distans/
 
Vi vill även passa på att tipsa er kunder som också har andra digitala verktyg som G Suite, Office365 eller digitala läromedel att även dessa sannolikt kan underlätta för er skola att kommunicera och dela material med barn, elever och personal på distans.
 
Vi på Vklass följer löpande utvecklingen av COVID-19 och kommer utifrån denna, när så krävs, att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa våra tjänsters fortsatta tillgänglighet. Ytterligare information kommer att fortsätta skickas ut till våra kunder när behov av detta uppstår.
 
Vänliga hälsningar

Stefan Wargh, VD Vklass