Funktioner

Några funktioner bland många andra…

Rapportera närvaro, statistik etc.
Elever kan gå in via Vklass och rapportera sin sjukfrånvaro. Elevens mentor ser då detta och kan godkänna sjukfrånvaron. Eleven och föräldrarna har full koll på närvaron via de grafiska statistikfunktioner som finns i Vklass.

SMS utskick
Lärare kan skicka ut sms till sina elever. Ett bra sätt informera om t.ex. en lektion är inställd. SMS kan också skickas till föräldrar vid ogiltig frånvaro etc.

Kommunicera med elever, föräldrar och kollegor
Vklass är ett community (typ Facebook). Det gör att kommunikation mellan föräldrar, elever och lärare är mycket enkelt. Meddelanden kan vara privata, öppna, till en person eller en hel grupp.

Schema och kalender
Det är lätt att komma åt sitt schema i Vklass. Det finns även kalender som visar andra händelser på skolan. Det finns matsedel och filarkiv där skolan kan samla t.ex. veckobrev.

Prov och inlämningsuppgifter
Inlämningsuppgifter kan lämnas in digitalt av eleverna och lärare kan bedöma dem direkt i Vklass. Prov visas överskådligt i en provkalender.