Digitala samtycken – nu även i Skövde kommun!

I Vklass finns modulen Digitala samtycken. Modulen ersätter pappersarbetet som ofta är tidskrävande då vårdnadshavare ska ge sitt samtycke till exempelvis resor på egen hand eller vem som får hämta barnet eller eleven på förskola och fritidshem. Tack vare digitala samtycken får skolpersonal snabbt besked från vårdnadshavare samt en smidig överblick i Vklass om vad som gäller för respektive barn och elev.

En av Vklass användare som den här terminen har infört digitala samtycken är Skövde kommun. I deras nya verktyg Skolstartstjänsten ges vårdnadshavare möjlighet att registrera sina samtycken men även kontaktuppgifter i Vklass. I kommunens pressmeddelande berättar de om funktionen och dess fördelar.