Swedish EdTech Industry

Sedan i våras har Vklass, Skolon, IST, Liber, Digiexam och några till jobbat med att starta en ideell branschförening för de företag som verkar inom digitalisering av utbildningsväsendet. Redan vid start idag är vi 36 medlemsföretag och Andreas Selling på Vklass sitter med i styrelsen.

Branschföreningen vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter för att skapa fantastiska resultat i hela utbildningssystemet.

Swedish EdTech Industry är en ideell branschförening som samlar aktörerna inom den svenska EdTech-industrin för att påskynda utvecklingen till nytta både för det svenska utbildningssystemet och för utvecklingen av en svensk framtidsbransch. Några punkter av det vi ska driva är:

  • Driva digitalisering Vi vill öka takten när det gäller digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn.
  • Bygga kunskap Aktivt bygga nätverk för att medlemsföretagen skall utvecklas snabbare och nå framgångar både på den nationella och internationella marknaden.
  • Verka för en fri och sund marknad Där entreprenörers drivkrafter och tekniska kunnande i en snabbt föränderlig värld tas tillvara. På så sätt får vi de mest effektiva, högkvalitativa och innovativa tjänsterna och produkterna för att lösa problem och utmaningar i utbildningssystemet.
  • Driva kvalitetsfrågor Vi behöver effektiva och moderna tjänster, produkter och upphandlingar runt de områden som rör digitalisering av utbildningssystemet.

Stadgarna och mer information om föreningen kan läsas på hemsidan www.swedishedtechindustry.se

Bild på Jannie JeppesenVD för branschföreningen, Jannie Jeppesen som många av er redan känner. Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. De senaste åren har hon alltmer intresserat sig för förändringsarbete och innovationskultur. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

Första gången jag träffade Jannie jobbade hon på Broängsskolan i Botkyrka och det var tillsammans med henne och Broängsskolan vi tog fram den första integrationen till Google Apps som det hette då. Det var för nästan 10 år sedan och GAFE var precis lanserat

Spara den 10 maj i era kalendrar för då anordnar vi vårt första frukostseminarium i riksdagen. Vi kan redan nu avslöja att vi kommer att lyfta brännande frågor om förutsättningar och möjligheter för innovation i utbildningssektorn. Vi går ut med fullständigt program och anmälningslänk senare.

Vänliga hälsningar
Andreas Selling