Softronic satsar nordiskt med skolplattformen Vklass

Under 2014 dubblade skolplattformen Vklass antalet användare i Sverige.
I dagarna har Softronic AB slutfört förhandlingarna med Nectar Learning och dess ledare Idar Ramberg om att ta Vklass ut på den nordiska marknaden med målet att bli marknadsledande.

Vklass är en plattform för skolor som integrerar lärare och elever och möjliggör samarbete, kommunikation och dagligt administrativt arbete. Under 2014 ökade antalet användare i Sverige med 100 000 och totalt finns nu över 180 000 aktiva användare av Vklass. Efter en omfattande analys av nordiska leverantörer satsar nu Softronic på den nordiska marknaden och en marknadsledande position.

Idar Ramberg, tidigare Nordic Region Manager på Fronter, Lars-Göran Aasa, tidigare Partner Manager på Fronter och Bjarne Hadland, tidigare storägare av Fronter bildar tillsammans med Per Rune Eknes, ägare av Skolemagasinet, den grupp som kommer sälja Vklass på den nordiska marknaden.

  • Jag har jobbat ca 15 år som leverantör av nätbaserade verktyg för utbildningssektorn i Europa, med huvudinriktning mot Norden, och innehar god kunskap om vad marknaden förväntar sig av den här typen av tjänster. Efter en omfattande analys av nordiska leverantörer, med utgångspunkt från marknadens efterfrågan, är vi väldigt nöjda att tillsammans med Vklass utnyttja våra gemensamma kompetenser i vårt mål att bli marknadsledande säger Idar Ramberg, VD Nectar Learning.

Vklass finns i olika utföranden gentemot förskola, fritids, grundskola, gymnasium och högre utbildning.

  • Vi har en heltäckande produkt som verkligen uppskattas av våra användare. Vi har växt mycket de senaste tre åren och ser ingen stagnation utan behöver nyanställa under våren och hösten, avslutar Andreas Selling, produktansvarig Softronic.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Selling, Produktansvarig Vklass
Mail: [email protected]
Mobil: + 46 708 777 793

Anders Eriksson, VD Softronic AB
Mail a[email protected]
Mobil: +46 8 5190 90 00