Pressrelease: Dugga inleder samarbete med lärplattformen Vklass

Dugga har inlett ett nytt samarbete med lärplattformen Vklass. Lärare får nu även direkt tillgång till Dugga via skolans lärplattform.

– Vår vision är att knyta samman lärare, elever och vårdnadshavare på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi tror att detta är något vi bara kan uppnå genom samarbeten med aktörer som Dugga som levererar digitala tjänster inom skolan. Systemen ska inte låsa in användarna utan snarare öppna upp och underlätta för lärare runtom i Sverige att jobba digitalt. Med det fördjupade samarbetet med Dugga tillgängliggör vi ett modernt verktyg för kunskapsutvärdering direkt i Vklass. – Andreas Selling, VD Vklass

Dugga finns för att det ska bli rätt och rättvist. För eleven handlar det om att lära sig. För lärare handlar det om att få göra det de egentligen vill ägna sig åt: att lära ut och att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Systemet säkerställer framförallt en objektiv utvärdering med flexibla hjälpmedel för olika behov. Genom integrationen mot Vklass får manga fler lärare och skolor tillgång till Dugga.

– Vi är glada över integrationen mellan Dugga och Vklass. Både elever och lärare kan nu i Vklass komma åt och med ett klick börja använda Dugga för prov, inlämningsuppgifter, läxförhör samt andra typer av kunskapsutvärdering. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla funktionaliteten samt användarupplevelsen, säger Claudia Rademaker, medgrundare och styrelseordförande på Dugga.

Dugga är nu integrerat och färdigt att användas genom Vklass. Användarna kommer nu även att kunna nå sina Duggakonton direkt i Vklass där skolans klasser och grupper redan finns.

Om Dugga

Dugga är ett lättanvänt, säkert och flexibelt system för digitala prov, inlämningsuppgifter, läxförhör och andra typer av kunskapsutvärdering. Olika säkerhetsnivåer gör det möjligt att låsa ned elevernas datorer, använda monitorering eller låta eleverna ha åtkomst till övriga program på datorn. Kombinationen med automaträttning, smidigare återkoppling gör det lättare att följa upp elevernas resultat. Därmed kan både lärare och elever fokusera mer tid på inlärning. Dugga passar förskola, grundskola, gymnasium samt högskola och universitet.

Om Vklass

Vklass är en social skolplattform för kommunikation och delning mellan skolans elever, lärare, föräldrar och administrativ personal. Drivkraften för oss på Vklass har alltid varit att genom digitala verktyg underlätta för skolor och lärare för att ge mer tid till lärande i skolan. Vklass stödjer viktiga skolprocesser såsom särkilt stöd, frånvarohantering, kunskapsutvärdering och planering. Däremellan hittas integrationer till G Suite, Office 365 och mängder av moderna webbtjänster för skolor smidigt integrerade i tjänsten.